Veteranskytterne

Bestyrelsen

Veteranskytternes bestyrelse mødes ca. en gang i kvartalet og består af:

  • Formand Jacob Panton
  • Næstformand Lennart
  • Kasserer Kim
  • Sekretær Charlotte
  • Bestyrelsesmedlem Mark
  • Bestyrelsesmedlem Richardo'
  • Bestyrelsesmedlem Nikolaj
  • Bestyrelsesmedlem Mikkel
  • Bestyrelsesmedlem Thomas

Af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker bestyrelsen ikke at fremgå med navn og billede.

Slider