';

Veteranskytterne

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Om foreningen

Foreningen Veteranskytterne er tilegnet nuværende og tidligere soldater, der er blevet såret i forbindelse med tjeneste, samt deres pårørende. Flertallet af disse soldater er blevet alvorligt såret eller på anden måde mærket af deres udsendelse for Danmark

Foreningen er stadigt voksende og har aktuelt omkring 100 medlemmer.

Foreningen har eksisteret siden juni 2014 og er blevet stiftet på initiativ af Oversergent Jacob Panton-Kristensen, som selv blev alvorligt såret i Afghanistan.

Veteranskytterne er godkendt af politiet og medlem af DGI (Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger) samt DMIF (Dansk Militær Idræts Forening).  

Viceforsvarschef Generalløjtnant Per Ludvigsen og tidligere forsvarsminister Søren Gade er ambassadører for og æresmedlemmer af foreningen.

 

Om os

Veteranerne er typisk relativt unge personer i deres mest produktive alder, der har fået livslange handicap i fædrelandets tjeneste. Disse handicap kræver omstilling til en ny tilværelse med fysiske begrænsninger. Særligt i relation hertil har mange veteraner og deres pårørende savnet et forum, hvor de kan mødes med ligesindede og gerne samles om aktiviteter med afsæt i veteranernes dagligdag fra Forsvaret.  

Her har foreningen Veteranskytterne bevist sit værd. Foreningen udfører en vigtig og nødvendig opgave ved at skabe et frirum for sårede soldater. En forening af denne art har ikke eksisteret tidligere og en stor del af en soldats identitet har relation til skydning som håndværk.

Mange af veteranerne har mistet deres  identitet, efter de er blevet alvorligt sårede og ikke længere har mulighed for at vende tilbage til deres tidligere arbejdsliv. Efter at være sluset ud til en civil tilværelse, har flere også oplevet, at omverdenen har haft vanskeligt ved at rumme dem.  

Målet med vores forening er derfor at få denne identitet tilbage i de sårede soldaters liv samt, at ruste dem til at fungere bedre i deres civile liv og arbejde.